Home > บริการ > Super Nano Bright

Super Nano Bright

Super Nano Bright

Super Nano Bright  การดีท็อกซ์ผิวแบบใหม่ เพื่อผิวกระจ่างใส

เป็นการผลัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกพร้อมกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่โดยใช้ความเร็วและแรงดันไอน้ำ ทำให้เกิดการกำจัดของเสียที่ผิวชั้นลึกและเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้ชั้นผิว ยังช่วยสร้างคอลลาเจนทำให้เกิดผิวใหม่ที่ดูสดใสและมี สุขภาพผิวที่ดี

สนใจในบริการติดต่อ!
Call center : 089 213 3364,  083 084 4264,  085 229 5678

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *