Home > บริการ > RF Lifting

RF Lifting

RF Lifting

ใช้หลักการทำงานในรูปของคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งจะไปกระตุ้นให้เกิดสร้างคอลลาเจนอย่างต่อเนื่อง และทำให้คอลลาเจนที่มีอยู่แข็งแรงมากขึ้น  จึงสามารถลดเลือนริ้วรอย รอยตีนกา และเพิ่มความกระชับให้ผิวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำแนะนำสำหรับการทำ RF Lifting
ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์
แนะนำให้ทำต่อเนื่องอย่างน้อย 3– 5 ครั้ง
ควรเว้นระยะห่างในการทำประมาณ1-2 สัปดาห์หรือตามคำแนะนำของแพทย์

สนใจในบริการติดต่อ!
Call center : 089 213 3364,  083 084 4264,  085 229 5678

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *