Home > รีวิว > น้องวิกกี้

น้องวิกกี้

น้องวิกกี้

“You are one of my inspirations” น้องวิกกี้…ยังไม่จบคอร์สเพิ่มโอกาสสูงกับเราเลยก็ติดปีกสายการบินเอมิเรตส์‎ จนเทรนจบพร้อมบินแล้ว ขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจให้น้องๆ ทุกคนที่มีความฝันเดียวกันนะคะ

สนใจในบริการติดต่อ!
Call center : 089 213 3364, 083 084 4264, 085 229 5678

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *