Home > Uncategorized > เพิ่มโอกาสสูง

เพิ่มโอกาสสูง

เพิ่มโอกาสสูง

ด้วยประสบการณ์ด้านการปรับบุคลิกภาพเพิ่มโอกาสสูงมามากกว่า 15 ปี นั้น เมดิก้าคลินิกเป็นคลินิกเวชกรรมที่ใช้หลักการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นหลักใหญ่ในการกระตุ้นการสร้างเซลล์กระดูกอ่อน รวมถึงการปรับโครงสร้างของร่างกายเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้สง่าและดูดี เพื่อเพิ่มปัจจัยทุกด้านที่สามารถทำได้ เราจึงเพิ่มศาสตร์การฝังเข็มของจีนเข้าไปเล็กน้อยในจุดที่สัมพันธ์กัน ในทุกขั้นตอน..เมดิก้าคลินิกยึดถือความปลอดภัยทางวิชาการและขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากในการทำ

ขั้นตอนหลักในคอร์สปรับบุคลิกภาพ เพิ่มความสูงมีดังนี้

  * ด้านการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเนื้อกระดูก ทางคลินิกจะใช้หลักการ Stretching technic โดยเครื่องมือแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อช่วยกระตุ้นการแบ่งเซลล์ของกระดูก โดยการดึงในท่าที่ปลอดภัยและสบายตัว สามารถทำได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่

  * ด้านบุคลิกภาพ เราจะใช้เครื่องมือทางการแพทย์ในการช่วยปรับกระดูกสันหลังให้อยู่ในแนวตรง เพื่อช่วยสร้างให้คนไข้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นรวมถึงช่วยแก้ปัญหาเรื่องหลังโค้งงอ ขาโก่ง ใหล่ห่อ ในอีกทางหนึ่ง

นอกเหนือจาก2 หลักการหลักแล้ว เรายังแนะนำปัจจัยอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเพิ่มความสูง เช่นการพักผ่อนที่เพียงพอ รวมถึงหลักโภชนาการที่สัมพันธ์กับการพัฒนาการของร่างกาย การทานเวย์โปรตีนเพื่อใช้ในการสร้างเนื้อกระดูกและแคลเซี่ยมเพื่อให้กระดูกแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

 “ผลที่ได้อาจจะแตกต่างกันตามปัจจัยต่างๆ ของแต่ละบุคคล”

สนใจในบริการติดต่อ!
Call center : 089 213 3364,  085 229 5678

สาขาสีลม :  02-638-2833

 

3 thoughts on “เพิ่มโอกาสสูง

  1. อยากสูงมากๆเลยค่ะต้องทำไงบ้างค่ะอายุ22สูง140เองค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *