Home > เล่าเรื่อง > น้องสายรุ้ง

น้องสายรุ้ง

น้องสายรุ้ง

ขอบคุณ  รูปอัพเดตสวยๆ จากน้องสายรุ้ง…นางฟ้า Air Asia X หลังเทรนเสร็จแล้ว รับสเก็ตบินอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ แถมยังแวะกลับมาเพิ่มโอกาสสูงต่อทุกครั้งที่กลับมาเมืองไทย พี่ๆ ปลื้มและภูมิใจกับน้องมากๆค่ะ  น้องสายรุ้งเป็น 1 ในแรงบันดาลใจให้พี่ๆ ที่รู้ว่า ความสำเร็จอาจจะไม่ได้ง่าย แต่ก็ไม่ได้ยากเกินความมุ่งมั่นและตั้งใจ

ติดต่อ : 089 213 3364 , 085 229 5678

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *