Home > เล่าเรื่อง > น้องเต๊นท์

น้องเต๊นท์

น้องเต๊นท์

ติดปีกนางฟ้า ยินดีกับน้องเต๊นท์สำหรับปีกนางฟ้ากับ Maldivian Airlines  🤗 สาวไซส์มินิ ก็ติดปีกได้ค่ะ อย่าให้ส่วนสูงมาเป็นอุปสรรคในอนาคตของเรานะคะ

🙏🙏ขอบคุณน้องเต๊นท์..ที่ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสสูง และมาร่วมแชร์ประสบการณ์เพิ่มโอกาสสูงกับเรา น้องเป็นอีก 1 ในตัวอย่างที่ตั้งใจและพัฒนาตัวเองสม่ำเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *