Home > เล่าเรื่อง > น้องเตย

น้องเตย

น้องเตย

Congratulation ค่ะ ยินดีกับน้องเตย ที่แว่วๆว่า กำลังจะไปตรวจสุขภาพที่บางกอกแอร์เวย์ สายที่ 2 แล้ววว พี่ๆ กับคุณหมอเพิ่งยินดีกับปีกคู่แรก  Thai Smileไปไม่นาน น้องเตยก็มาอัพเดตความสำเร็จที่น่ายินดีอีกครั้งมากๆ ค่ะ

ติดต่อ : 089 213 3364 , 085 229 5678

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *